Operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Tytuł operacji: Domki Joni - budowa dwóch turystycznych obiektów noclegowych w Sarbinowie.

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.
W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez wybudowanie dwóch domków całorocznych w Sarbinowie oraz utworzenie miejsc pracy.
Cel ogólny LSR: Wsparcie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru LSR do 2023 r.


Szanowni Państwo, poniższy regulamin ma za zadanie określić zasady, które pozwolą zapewnić Państwu bezproblemowy wypoczynek, usprawnić działanie naszego ośrodka oraz zapewnić bezpieczeństwo.

Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% ceny pobytu i potwierdzeniu wpłaty w terminie trzy dni od telefonicznej rezerwacji. Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
Zadatek za rezerwację jest bezzwrotny.

1) Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
2) Ewentualne wcześniejsze przyjazdy proszę ustalać telefonicznie.
3) Państwa Goście są naszymi Gośćmi ale tylko do godziny 22.30.
4) Cisza nocna obowiązuje 23.00 do godz. 7.00.
5) Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
6) Za zgubienie kluczy i chipa sterującego alarmem, furtką i bramą pobierana jest opłata w wysokości 50zł.
6) Zabrania się palenia tytoniu, świeczek.
7) Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i komfort mieszkańców zabrania się wewnątrz domków: palenia tytoniu, świeczek oraz podłączanie innych urządzeń elektrycznych nie będących ich wyposażeniem. Domki są wyposażone w alarmy, czujniki dymu, czujniki gazu. Obiekt jest monitorowany. Nagrania z monitoringu są własnością firmy JONI Marcin Mucha, wykorzystywane tylko w celu zapewnienia bezpiecznego i komfortowego wypoczynku naszym gościom. Nie są udostępnianie osobom trzecim.
Za zadziałanie czujnika dymu, który jest podłączony pod alarm, będące następstwem palenia papierosów, świeczek lub innych materiałów powodujących zadymienie odpowiedzialność ponosi najemca.
8) Za przedmioty wartościowe zostawione w domkach oraz mienie tj.: parkujące samochody właściciel ośrodka nie odpowiada.
9) Zwierzęta są akceptowane po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami ośrodka.
10) W przypadku nadmiernego zużywania prądu (powyżej 50kWh) i wody (powyżej 5m3)podczas tygodniowego turnusu zostaną naliczone dodatkowe opłaty wg. stawek gminy Mielno
11) Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
12) W miejscach przeznaczonych do zabawy takich jak plac zabaw, trampolina, dzieci mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych
13) Jeśli życzycie sobie Państwo otrzymać fakturę, prosimy o zgłoszenie tego najpóźniej w dniu przyjazdu. Zadatek wpłacony na poczet rezerwacji będzie uwzględniony na fakturze.
14) Domek powinien zostać przekazany osobie upoważnionej w stanie zbliżonym do tego w jakim został udostępniony gościom w dniu przyjazdu. Główne elementy to: umyte naczynia, wyniesione śmieci, opróżnienie lodówki i szafek z żywności, pozamiatanie podłogi.
15) W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany do końca pobyt.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest firma JONI Marcin Mucha, ul. Leśna 42, 87-103 Mała Nieszawka, ul. Nad Rozlewiskiem 12, 76-034 Sarbinowo. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami, akceptowaną przez Gości w chwili wpłacenia zadatku.
Prosimy o przemyślane rezerwacje.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 691-916- 320.

Translate »

Aby kontynuować oglądanie tej witryny, zaakceptuj politykę cookies. Więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close