Dotacje z Unii Europejskiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. Domki Joni – budowa dwóch turystycznych obiektów noclegowych w Sarbinowie (tytuł operacji) mająca na celu Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich objętym strategią Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: rozwijanie działalności gospodarczej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.